Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 639/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2017-12-13

Sygn. akt II K 639/17

PR 1 Ds 1205/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w trybie art. 335 § 2 kpk

Dnia 13 grudnia 2017r.

Sąd Rejonowy w R a c i b o r z u Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Maksoń-Prach

Protokolant: Agata Maruniak

w obecności Prokuratora : ---

po rozpoznaniu w dniu: 13/12/2017r.

sprawy:

A. R.

c. L.

ur. (...) w/m K.

oskarżonej o to, że:

w dniu 29 sierpnia 2017 roku w R. poprzez używanie słów wulgarnych i obelżywych oraz wykonywanie rękami gestów powszechnie uznanych za obraźliwe, znieważyła funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w R. sierż. szt. P. D., st. sierż. A. Ż. i st. post. P. M., podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, przy czym czynu tego dopuściła się działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

1.  uznaje oskarżoną A. R. za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk i za to na podstawie art. 226 § 1 kk, art. 34 § 1, § 1a pkt 1 kk, art. 35 § 1 kk skazuje ją na karę 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

1.  na podstawie art. 57a § 2 kk orzeka wobec oskarżonej nawiązkę w kwocie po 100 (sto) złotych na rzecz każdego z pokrzywdzonych a to P. D., A. Ż. i P. M.;

2.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 kk zobowiązuje oskarżoną do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych P. D., A. Ż. i P. M. w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

3.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych i od opłaty w sprawie.

Sędzia:

Sygn. akt II K 639/17

UZASADNIENIE

Z uwagi na wniosek oskarżyciela publicznego – Prokuratury Rejonowej w R., zgodnie z treścią art. 423 § 1a kpk, Sąd sporządził uzasadnienie dotyczące jedynie rozstrzygnięcia o karze wymierzonej oskarżonej A. R..

Uznając oskarżoną A. R. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, Sąd na podstawie art. 226 § 1 kk, art. 34 § 1, § 1a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk skazał ją na karę 2 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Przy wymiarze kary oskarżonej Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary z art. 53 kk. Sąd miał na względzie stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, który jest znaczny oraz prewencję generalną poprzez kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa. Zważywszy na okoliczności działania i wyzwiska kierowane do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w R. należało uznać, że stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną jest znaczny. Równocześnie należy mieć na względzie, iż oskarżona wyraziła skruchę z powodu swojego postępowania. Na korzyść oskarżonej przemawia także fakt, iż nie była dotychczas karana.

Wymierzona kara jest karą adekwatną, spełniającą swoje funkcje i obejmującą jednocześnie całą karygodność działania oskarżonej. Kara wymierzona oskarżonej powinna zapobiegać powrotowi na drogę przestępstwa, wywołać zmianę postępowania w przyszłości oraz skłonić ją do przestrzegania porządku prawnego. Biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób życia oskarżonej, jej właściwości i warunki osobiste – Sąd uznał, że orzeczona w stosunku do niego kara ograniczenia wolności spełni swój cel zarówno w aspekcie prewencji indywidualnej jak i generalnej. Wymierzona kara powinna skłonić oskarżoną refleksji i zmiany swojego zachowania w przyszłości. Kara orzeczona wobec oskarżonej będzie też kształtować w społeczeństwie świadomość prawną i ugruntuje przekonanie o nieuchronności kary dla sprawców tego typu przestępstw.

Na podstawie art. 57a § 2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonej nawiązkę w kwocie po 100 zł na rzecz każdego z pokrzywdzonych, tj. P. D., A. Ż. i P. M..

Na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 kk Sąd zobowiązał oskarżoną do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych, tj. P. D., A. Ż. i P. M. w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych i od opłaty w sprawie.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Rokita
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Maksoń-Prach
Data wytworzenia informacji: